Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Objednávky 2018

 

Oddelenie výstavby

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1. OV/01/2018 10.01.2018
2. OV/02/2018 10.01.2018
3. OV/03/2018 16.01.2018
4. OV/04/2018 18.01.2018

 

Oddelenie výstavby MsÚ 1

p.č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    

 

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku MsÚ

p.č. Číslo objednávky Zverejnené
1. OS/01/2018 16.01.2018
2. OS/02/2018 16.01.2018
3. OS/03/2018 16.01.2018

 

Finančné oddelenie MsÚ

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1. 1/2018 - FO 16.01.2018

 

Školy, materské školy

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    

 

ZUŠ

p.č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    

 

TERMALŠPORT TS  s.r.o.

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1. 1/2018 04.01.2018
2. 2/2018 10.01.2018
3. 3/2018 16.01.2018

 

Technické služby

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    

 

Technické služby - CTT Tvrdošín

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1. 01/2018 16.01.2018
2. 02/2018 16.01.2018
3. 03/2018 16.01.2018
4. 04/2018 16.01.2018
5. 05/2018 16.01.2018
6. 06/2018 16.01.2018
7. 07/2018 16.01.2018
8. 08/2018 16.01.2018
9. 09/2018 16.01.2018
10. 10/2018 18.01.2018
11. 11/2018 18.01.2018
12. 12/2018 18.01.2018

 

Centrum voľného času

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    

 

Mestské kultúrne stredisko

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1. 01/2018 18.01.2018

 

Mestská knižnica

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1.    


Školský úrad

p. č. Číslo objednávky Zverejnené
1.