Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Dom smútku s vynoveným areálom

Priestory areálu cintorína prešli dôkladnou rekonštrukciou. Zrekonštruované boli plochy pred domom smútku aj nástupné schodisko a plocha pri hlavnom vstupe pred areálom. Nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci nešetria slovami chvály. Priestory okolo domu smútku v tvrdošínskom cintoríne využívajú nielen občania, ktorí tam prichádzajú za svojimi pozostalými a návštevníci kostola, ale aj obyvatelia mestskej časti. Opravený bol aj pevný mobiliár, t.j. stĺpy, ktoré dotvárajú celý areál a priestor pod zeleň. Prevedená bola údržba na osvetlení a opravený objekt, kde sa nachádza prívod vody s umývadlom. FOTOGALÉRIA.