Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

V Medvedzí sa rozširuje vodovod a kanalizácia

V zmysle schváleného územného plánu mesto pokračuje v rozširovaní individuálnej bytovej výstavby (IBV) v lokalite Medvedzie - Široké. Jedná sa o plánovanú výstavbu cca 20 rodinných domov. Súčasne s IBV je potrebné v tejto lokalite rozšíriť aj inžinierske siete - verejný vodovod, kanalizáciu, komunikácie a spevnené plochy. V rámci II. etapy sa jedná o predĺženie pôvodnej vetvy verejného vodovodu v dĺžke 155 m ako aj jej odbočky v dĺžke 41m. Súčasne s rozširovaním vodovodnej siete sa tu realizuje aj výstavba verejnej kanalizácie, ktorou sa zabezpečí predovšetkým odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade s požiadavkami smernice a záväzkami Slovenskej republiky voči EÚ. Rozšírenie kanalizácie a vodovodu tiež napomôže ku zvýšeniu kvality životného prostredia a celkovej kvality života občanov nášho mesta.