Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Výstavba detského parku a úprava okolia

V priestoroch MŠ Medvedzie sa buduje pre deti detský park, v ktorom nebude chýbať pieskovisko, komplex herných prvkov na precvičenie motoriky, pohybu, lavičky, koše, prístupové a spojovacie chodníky, mini dopravné zariadenie a ďalšie veci. Okrem toho na priečelí budovy materskej škôlky - pod pergolou bola odstránená stará dlažba, ktorú vymenili za novú zámkovú s komplexným odvodnením dažďových vôd. FOTOGALÉRIA