Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Pribudol chodník a parkovacie miesta

V lokalite, kde sa nachá­dza aj pošta a parkovisko pred ňou má nedostatočnú kapacitu, sa vytvorili ďalšie parkovacie miesta pred zdravotným stredis­kom. Vybudovaný bol aj nový úsek chodníka medzi poštou a ka­tastrálnym úradom, ktorý plní dôležitú úlohu hlavne z dôvodu bezpečnosti chodcov. FOTOGALÉRIA