Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Štatistický úrad SR uskutoční v období od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017 "Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach".

Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 bolo vybraných takmer 270 obcí a miest, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených cca 2100 domácností.

 

V uvedenom období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverjňujú sa a slúžia výhradne pre potreby štátnej štatistiky v zmysle zákona č. 540/2001 o štátnej štatistike.

 

Bližšie informácie.