Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

17.9.2017 Dní európskeho kultúrneho dedičstva- uskutočnený koncert

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol Drevený gotický kostol Všetkých svätých, zapísaný do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, 17. septembra sprístupnený zdarma pre verejnosť a o 15. 00 sa uskutočnil „Koncert krásnych melódií“ v podaní žiakov a učiteľov ZUŠ Tvrdošín. FOTOGALÉRIA.

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september,  je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve a  prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.