Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Školský úrad

  Pozvánka na autistický seminár v Námestove 11.12.2012

  Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013

  Školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŠÚ Tvrdošín v škol.roku 2010/2011 

   Pedagogicko-organizačné pokyny 2010-2011

   Školský úrad

   Počet detí zapísaných do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012

   Prijatie dieťaťa do materskej školy

 

SPRÁVY

 

Školský rok 2016/2017

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2016/2017

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2016/2017

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2016/2017

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2016/2017

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2016/2017
 

Školský rok 2015/2016

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2015/2016

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2015/2016

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2015/2016

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2015/2016

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2015/2016
 

Školský rok 2014/2015

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2014/2015

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2014/2015

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2014/2015

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2014/2015

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2014/2015
 

Školský rok 2013/2014

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2013/2014

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2013/2014

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2013/2014

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2013/2014

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2013/2014
 

Školský rok 2012/2013

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2012/2013

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2012/2013

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2012/2013

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2012/2013

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2012/2013
 

Školský rok 2011/2012

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2011/2012

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2011/2012

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2011/2012

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2011/2012

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2011/2012
 

Školský rok 2010/2011

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ, Medvedzie 155, Tvrdošín za školský rok 2010/2011

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Márie Medveckej, Tvrdošín za školský rok 2010/2011

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výslekoch a podmienkach  Základnej umeleckej školy Tvrdošín, za školský rok 2010/2011

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materská škola 138, Tvrdošín, za školský rok  2010/2011

   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Oravské nábrežie, Tvrdošín, za školský rok 2010/2011