Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Regionálny operačný program

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY:

"Rekonštrukcia a dostavba hasičskej stanice"

 

   Technická správa
   Žiadosť o NFP
 

 

stavebné práce - garáže  stavebné práce - celkový pohľad  stavebné práce - poschodie konečný stav - garáže a dvor konečný stav - dvor konečný stav - garáže konečný stav - vchod a poschodie konečný stav - celkový pohľad

 

"Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Tvrdošín - Medvedzie"

  Technická správa - pavilóny A B C
  Technická správa - pavilóny D E F
  Žiadosť o NFP

 

Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola Materská škola

 

"Rekonštrukciou a modernizáciou Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne k zníženiu energetickej náročnosti školy"

  Technická správa
  Žiadosť o NFP

 

Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola Základná škola

 

"Revitalizácia centra mesta Tvrdošín"

Sprievodná správa

 

Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia Revitalizácia

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY:

"Novostavba domova sociálnych služieb SENIOR Tvrdošín - zvýšenie kvality a kapacity sociálnych služieb pre dospelých"

  Tecnická správa
  Žiadosť o NFP