Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Operačný program životné prostredie

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

"Zmena palivovej základne v objekte kultúrno spoločenského centra"


   Technická správa

   Preberací protokol

   Kolaudačné rozhodnutie

   Výkres

Farská Farská Farská Farská Farská Farská

 

"Zberný dvor"

- Uzatvorená zmluva o NFP zo dňa 11.12.2009
 

   Situácia osadenia

  Technická správa

  Zmena projektu 02 - zverejnené 15.07.2011

  Zmena projektu 03 - zverejnené 25.11.2011

  Kolaudačné rozhodnutie

Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor Zberný dvor

  PUBLICITA

 Január 2010    ročník XXV  číslo 1 

Ďalšie milióny do životného prostredia

 Jún 2010    ročník XXV  číslo 5-6

Pre zlepšenie ekologických podmienok 

 Január 2011   ročník XXVI číslo 1

Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí 

 Jún 2011   ročník XXVI  číslo 4-5  

Mechanizmy už slúžia svojmu účelu

 Október 2011   ročník XXVI   číslo 8-9 

Druhá časť projektu je pripravená na realizáciu

 Apríl 2012   ročník XXVII  číslo 3 

Projekt zberného dvora bol v ohrození  

 Máj – jún 2012   ročník XXVII  číslo 4 

Investícia do životného prostredia

 August 2012   ročník XXVII  číslo 5   

Zberný dvor je veľkým úspechom

 Október 2012   ročník XXVII  číslo 6 

Aktuálny stav využívania novovybudovaného zber. dvora

 December 2012   ročník XXVII  číslo 7 

Separovanie odpadov by malo byť samozrejmosťou 

 Február 2013   ročník XXIX  číslo 1  

Rok 2012 v skratke  - zberný dvor   

 Apríl 2013   ročník XXIX  číslo 2

Triedenie odpadu znamená zachovanie kvality živ. prostredia

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Zakrytie a rekultivácia skládky NNO Tvrdošín – Jurčov Laz"

   Technická správa

 

Fotodokumentácia: