Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY:

"Zníženie  energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne"

 

   Technická správa

 

Fotodokumentácia:

Osvetlenie Osvetlenie Osvetlenie

Osvetlenie Osvetlenie Osvetlenie

Osvetlenie Osvetlenie Osvetlenie

Osvetlenie Osvetlenie Osvetlenie


"Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice"

 

   Technická správa

 

Fotodokumentácia:

ČOV Oravice ČOV Oravice ČOV Oravice ČOV Oravice ČOV Oravice ČOV Oravice

ČOV Oravice ČOV Oravice