Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Realizácia náučného chodníka finišuje

Oravice sa stali obľúbeným rekreačným miestom vďaka veľmi dobrým klimatickým podmienkam a kultivovanému prostrediu.

Čítať ďalej...

Stromy priateľstva budú pripomínať spoločné úsilie

Relaxačný chodník rozšíril turistickú infraštruktúru v mestskej časti Oravice. FOTOGALÉRIA

Čítať ďalej...

Otvorenie relaxačno-náučného chodníka

Slávnostné otvorenie relaxačno-náučného chodníka so športovo poznávacím dňom pre deti a mládež v Oraviciach sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2014 o 11.00 hod. Uskutočnil sa aj náučno-relaxačný prechod pre hendikepované osoby. FOTOGALÉRIA

Čítať ďalej...

Relaxačný chodník bude tvoriť začiatok lesoparku v Oraviciach

Projekt Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku – šanca slovensko-poľského pohraničia sa dostáva do záverečnej fázy.

Čítať ďalej...

Chodník zabezpečí bezpečný pohyb aj ľuďom s obmedzenou pohybovou schopnosťou

Relaxačný chodník pozdĺž rieky Oravica o rozpočtovom náklade cca 130.000 eur  bol začatý v predchádzajúcom roku. V tomto roku budú dokončené pozdĺž trasy v dĺžke 2,1 km tri prístrešky, náučné tabule s popisom fauny a flóry, historickým a súčasným popisom územia Oravíc, bude osadený doplnkový mobiliár lavičky, odpadkové koše a doplnená výsadba zelene. Zámerom tohto projektu je zhodnotiť naše stredisko rekreácie a cestovného ruchu o vybudovanie ďalších peších a cyklistických chodníkov s turistickým a rekreačným charakterom v každom ročnom období. Projekt sa vo veľkej miere pričiní o ekonomický a spoločenský rozvoj pohraničia. Je orientovaný aj na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, čo napomôže odstrániť nerovnosť príležitostí. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov euro fondov vo výške 59.000 eur.

 

Na mesiac máj sú v rámci projektu naplánované dve podujatia. Prvým bude „Otvorenie relaxačno-náučného chodníka s uskutočnením športovo poznávacieho dňa pre mládež a deti partnerských miest“ v predpokladaným termíne 22. mája a druhý „Náučno-relaxačný prechod pre  hendikepované osoby partnerských miest“ 23. mája.

Rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách hranice

V gmine Kościelisko otvorili chodník pre peších a cyklistov za účasti pracovníkov mestského úradu nášho mesta.

V rámci cezhraničnej spolupráce pripravilo mesto Tvrdošín a gmina Kościelisko projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Je to ďalší projekt dvoch samospráv, ktorých spolupráca trvá už 13 rokov a je veľkým prínosom pre obidve strany, ale najmä pre obyvateľov tohto územia. Počas tohto obdobia organizovali spoločné kultúrno-spoločenské podujatia, stretnutia mládeže, športovcov, podnikateľov, ale najmä pripravili projekty na rozvoj kultúrnej a dopravnej infraštruktúry a cestovného ruchu. Stačí spomenúť rekonštrukcie kultúrnych domov, výstavbu amfiteátrov či postavenie turistických chodníkov.

Náš projekt v Oraviciach  má za sebou už realizáciu investičnej časti – vybudovaný je chodník v dĺžke 2,1 km a jeho tvorenie je naplánované na máj 2014. Aj keď projekt nie je oficiálne ukončený, už teraz je výborným miestom pre bežkárov, ktorí môžu absolvovať celú trasu v krásnom prostredí pozdĺž rieky Oravica.

V Kościelisku 26. októbra otvorili chodník pre peších a cyklistov, aby návštevníci regiónu Podhale mohli aktívnejšie tráviť svoj voľný čas. Trasa chodníka je v dĺžke 6 km, z toho cca 2 km boli obnovované a modernizované. Pracovníci mestského úradu  spoločne s poľskými partnermi absolvovali túto trasu, ktorú môžeme odporúčať aj občanom nášho mesta. Informácie nájdete na - www.koscielisko.com.pl

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.  FOTOGALÉRIA.

Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia

Projekt rieši výstavbu nového relaxačno-poznávacieho chodníka vedúceho pozdĺž rieky Oravica, ktorého začiatok bude pri odbočke na most Rakytňák. Koniec asfaltového chodníka bude pri parkovisku Meander park Oravice v celkovej dĺžke 2,1 km. Pozdĺž tejto trasy bude vybudované parkovisko, umiestnené oddychové prístrešky, informačno-náučné tabule o faune a flóre Oravíc, lavičky a vysadené dreviny. FOTOGALÉRIA 1. FOTOGALÉRIA 2. FOTOGALÉRIA 3.

Čítať ďalej...

Relaxačný chodník

Najväčšia investícia v rámci projektu "Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica - šanca rozvoja slovensko – poľského pohraničia“ nazvaná „Realizácia chodníka“ je ukončená. Informačná tabuľa umiestnená pri diele v zmysle pravidiel pre publicitu informuje návštevníkov centra cestovného ruchu - Oravíc o projekte spolufinancovanom z prostriedkov Európského fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. FOTOGALÉRIA