Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Projekt je ukončený fyzicky aj administratívne

Rozsiahlu opravu ciest, chodníkov a parkovísk sídliska Medvedzie zabezpečilo mesto prostredníctvom eurofondov.

Čítať ďalej...

Prialo nám aj počasie

Do konca decembra bude vydané kolaudačné rozhodnutie pre projekt rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovacích plôch  z cezhraničnej spolupráce.

Čítať ďalej...

Napĺňajú cieľ podpory trvalého rozvoja pohraničia

Počas trvania projektu Cesty s výhľadom na Tatry, garancia trvalého rozvoja mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko sa uskutočnili štyri aktivity.

Čítať ďalej...

Konferencia o rozvoji cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a rozvoji partnerských regiónov

V odpoludňajších hodinách sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnila druhá aktivita, konferencia na tému „Rozvoj spoločnej turistiky s vytvorením spoločnej turistickej ponuky mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko“.

Čítať ďalej...

10.10.2014 Bezpečnosť cestnej premávky v rukách detí a mládeže

Čítať ďalej...

Očakávania sa naplnili, rekonštrukcia finišuje

Hoci v súčasnosti prebiehajú v meste dve veľké investičné akcie cez Program cezhraničnej spolupráce, v centre pozornosti je rekonštrukcia ciest na sídlisku Medvedzie.

Čítať ďalej...

Investícia do budúcich rokov

Zrekonštruované cesty, chodníky a vytvorené nové parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom sídliska ďalšie desaťročia.

Čítať ďalej...

Celá mestská časť žije projektom cezhraničnej spolupráce

Projekt Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko,  spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 od júna intenzívne vnímajú všetci obyvatelia mestskej časti Medvedzie a jeho návštevníci.

Čítať ďalej...

Dopravná situácia by sa mala zlepšiť už tento rok

Ďalší projekt v rámci programového obdobia 2007-2013, ktorý sme si nazvali „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko“, prinesie obom samosprávam novú kvalitu v dopravnej situácii v niektorých častiach gminy i nášho mesta.

Čítať ďalej...

Prípravy sú v plnom prúde

Ako sme Vás informovali, naše mesto získalo finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika na rekonštrukciu miestnych komunikácii, časti chodníkov a priľahlých odstavných a parkovacích miest na sídlisku Medvedzie.

Čítať ďalej...

Cesty s výhľadom na Tatry

Názov projektu: „Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry Mesta Tvrdošín a Gminy Koscielisko ”

Čítať ďalej...

FOTOGALÉRIA

PRED REKONŠTRUKCIOU

 

 

 

 

POČAS REKONŠTRUKCIE