Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Dotazník pre verejnosť – projekt ERASMUS+

Mesto Tvrdošín v spolupráci so zahraničnými partnerskými mestami Biržai - Litva a Rájec-Jestřebí - Česká republika realizuje projekt pod názvom „Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa“ Tvrdošín, 2016 – 2018 v rámci programu ERASMUS+.
Jeho súčasťou je aj vytvorenie dotazníka pre verejnosť. Každý občan nášho mesta má tak možnosť vyjadriť svoj názor na tému informovanosti a záujmu spolupráce v oblasti športu, vzdelávania a cestovného ruchu v zúčastnených krajinách.
 
Dotazník sa otvorí po kliknutí na nasledujúci odkaz:
 
Tento dotazník bude použitý v projekte s názvom „Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa“ pre zistenie informovanosti a záujmu spolupráce v oblasti športu, vzdelávania a cestovného ruchu v zúčastnených krajinách.