Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

6.11.2017 Projekt Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii

V roku 2017 sa Spojená škola Tvrdošín zapojila do programu Erasmus+/KA101, ktorý predstavuje mobilitu pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Škola bola úspešná a získala grant pre projekt s názvom Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii. Ide o profesionálny rozvoj učiteľov anglického jazyka ako cudzieho jazyka vo vybraných krajinách.

V termíne od 05. 08. 2017 do 12. 08. 2017 sa Mgr. Dagmar Hujová a Ing. Martina Rapšíková, vyučujúce anglického jazyka, zúčastnili vzdelávania na jazykovej škole Language Link School v Londýne. Navštevovali kurz spolu s vyučujúcimi z iných krajín – Belgicko, Poľsko a Holandsko. Kurz obsahoval 25 hodín, počas ktorých spolu s tútorom kurzu diskutovali o najvhodnejších metódach na povzbudzovanie a motivovanie žiakov, o stanoví a splnení cieľa hodiny s aktívnym prístupom žiakov a ich interaktivitou, a taktiež porovnávali jednotlivé vzdelávacie systémy v krajinách účastníkov kurzu.   

V poobedňajších hodinách navštívili rôzne historické dominanty Londýna, z nich môžem spomenúť Picadilly Circus, Tower Bridge a okolie pevnosti Tower, Tower of London, Londýnske oko a Katedrála sv. Pavla, Houses of Parliament a Big Ben, Westminsterské opátstvo a známe ulice Notting Hill, Oxford Street a Baker Street.

Ďalšími účastníčkami kurzu jednotlivcov v rámci európskeho programu Erasmus+ boli vyučujúce anglického jazyka Mgr. Miroslava Gareková a Mgr. Lenka Čajková, ktoré absolvovali vzdelávanie od 3. septembra do 9. septembra 2017. Kurz si vybrali v anglickom univerzitnom meste Oxford na jazykovej škole Lake School of English.  

Obsah kurzu zdieľali s kolegami zo Španielska, Nemecka, Švédska a Bulharska. Tento kurz obsahoval vzdelávanie vo sfére gramatiky, výslovnosti, ale aj motivačných aktivít pre žiakov, zlepšovania osobného jazyka a využívanie filmov, piesní a obrázkov počas vyučovacích hodín. Spolu s tútorkou kurzu si účastníci vymenili informácie o jednotlivých vzdelávacích systémoch krajín.

Počas svojho voľného času mali možnosť vidieť krásy Oxfordu, ako napríklad Oxfordskú univerzitu, najstaršia univerzita Christ Church College, St. John´s College, knižnica The Radliffe Camera, Oxford Castle, Univerzitný kostol St. Mary the Virgin, Blenheim Palác, Woodstock. 

Cieľom mobilít bola podpora profesijného rastu, zvýšenie pedagogickej odbornosti a vzdelávanie sa vo využívaní najnovších trendov vo výučbe anglického jazyka. Veríme, že motivácia žiakov vo výučbe cudzích jazykov sa vďaka týmto moderným aktivizujúcim metódam zvýši a prispeje ku kvalitnej jazykovej príprave. 

 

 

 

 

 Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii, alebo učenie nás baví.

ERASMUS plus  je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.  Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí.   Otvorením programu dostali mnohí ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenských vrstiev možnosť študovať, školiť sa, vykonávať dobrovoľnícku službu, spolupracovať na medzinárodných projektoch a získať nové skúsenosti v zahraničí.  V roku 2017 sa aj Spojená škola Tvrdošín zapojila do programu Erasmus plus, ktorý predstavuje mobilitu pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Škola bola úspešná a získala grant pre projekt s názvom Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii. Ide o profesionálny rozvoj učiteľov anglického jazyka ako cudzieho jazyka vo vybraných krajinách. V rámci projektu sa uskutočnili dve mobility.

Mgr. Dagmar Hujová a Ing. Martina Rapšíková, vyučujúce anglického jazyka, sa zúčastnili vzdelávania na jazykovej škole Language Link School v Londýne. Navštevovali kurz spolu s vyučujúcimi z iných krajín – Belgicko, Poľsko a Holandsko. Počas kurzu diskutovali o najvhodnejších metódach na povzbudzovanie a motivovanie žiakov, o stanovení a splnení cieľa hodiny s aktívnym prístupom žiakov a ich interaktivitou, a taktiež porovnávali jednotlivé vzdelávacie systémy v krajinách účastníkov kurzu.  

Vo voľnom čase navštívili  historické dominanty Londýna napríklad Picadilly Circus, Tower Bridge a okolie pevnosti Tower, Tower of London, Londýnske oko a Katedrála sv. Pavla, Houses of Parliament a Big Ben, Westminsterské opátstvo a známe ulice Notting Hill, Oxford Street a Baker Street.

Ďalšími účastníčkami kurzu jednotlivcov v rámci európskeho programu Erasmus plus boli vyučujúce anglického jazyka Mgr. Miroslava Gareková a Mgr. Lenka Čajková. Ich vzdelávanie sa uskutočnilo v anglickom univerzitnom meste Oxford na jazykovej škole Lake School of English.  

Obsah kurzu zdieľali s kolegami zo Španielska, Nemecka, Švédska a Bulharska. Kurz obsahoval vzdelávanie vo sfére gramatiky, výslovnosti, ale aj motivačných aktivít pre žiakov, zlepšovania osobného jazyka a využívanie filmov, piesní a obrázkov počas vyučovacích hodín. Spolu s tútorkou kurzu si účastníci vymenili informácie o jednotlivých vzdelávacích systémoch krajín.

Počas svojho voľného času mali možnosť vidieť krásy Oxfordu, ako napríklad Oxfordskú univerzitu, najstaršia univerzita Christ Church College, St. John´s College, knižnica The Radliffe Camera, Oxford Castle, Univerzitný kostol St. Mary the Virgin, Blenheim Palác, Woodstock. 

Cieľom mobilít bola podpora profesijného rastu, zvýšenie pedagogickej odbornosti a vzdelávanie sa vo využívaní najnovších trendov vo výučbe anglického jazyka. Veríme, že motivácia žiakov vo výučbe cudzích jazykov sa vďaka týmto moderným aktivizujúcim metódam zvýši a prispeje ku kvalitnej jazykovej príprave. 

Naši učitelia  sú silne motivovaní skúsenosťami získanými v zahraničí a majú záujem učiť žiakov cudzí jazyk spôsobom, ktorý ich bude baviť. Nechcú aby žiaci brali učenie  ako namáhavú činnosť, ale ako zábavu. Samozrejme , nezaobíde sa to bez systematickej a intenzívnej práce žiakov v škole i vo voľnom čase.