Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

30.10.2017 Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Naša škola sa aj tento rok zapojila do 13. ročníka medzinárodného projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročná téma podujatia bola Milan Rastislav Štefánik. Skupina žiakov pod vedením učiteľov SJL a DEJ z mnohých knižných zdrojov školskej knižnice pripravili zaujímavé podujatie, v ktorom svojim spolužiakom predstavili  osobnosť M. R. Štefánika v trojpohľade – aspekt historický, vedný a kultúrno-umelecký.

Cieľom školskej akcie bolo zábavnou a netradičnou formou získať študentov pre čítanie kníh a poznávanie histórie. Výučba prebiehala počas dvoch vyučovacích hodín nasledovne. Postupne navštívili  knižnicu, tri odborné učebne a zasadačku školy. Prvou zastávkou bola učebňa dejepisu s názvom Historický profil M. R. Štefánika, kde boli pripravené náučné prezentácie, videá, nástenné noviny a vedomostné otázky. Druhou zastávkou bol Vedecký profil M. R. Štefánika, ktorý formou náučno-zábavnej prezentácie spracoval jeden žiak. Treťou oblasťou bolo Putovanie so Štefánikom po Slovensku, kde bol  pripravený kultúrno-umelecký program vo forme náučnej prezentácie, recitácií a zborového spevu národných piesní. Poslednou výchovno-vzdelávacou stanicou bola zasadačka školy. Tu žiakov čakal vedomostný kvíz. Prostredníctvom neho sme mali spätnú väzbu o tom, čo sa dozvedeli o osobnosti našich dejín M. R. Štefánikovi, otestovali si úroveň čítania a počúvania s porozumením. Finálnou časťou bola anketa – Ako hodnotíš projekt – Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici.

Bola to príjemná študijná cesta pri putovaní historickým, vedeckým a kultúrno-literárnym programom netradičného výchovno-vzdelávacieho projektu.