Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

12.10.2014 Deň pre mladých moderátorov

Regionálna súťaž mladých moderátorov pod názvom – Oravský mikrofón – sa uskutočnila v malej sále Mestského kultúrneho strediska v Tvrdošíne – Medvedzí vo štvrtok 12. októbra. FOTOGALÉRIA.

Devätnásť mladých moderátorov malo možnosť vyskúšať si svoj talent na šesťnástom ročníku tohto zaujímavého podujatia.

Súťažili v1. vekovej kategórii od 11 do 14 rokov a v 2. vekovej kategórii od 15 do 18 rokov, do tretej kategórie (19 – 25) sa neprihlásil žiadny súťažiaci. Jednotlivé výkony hodnotila odborná porota, ktorej predsedom bol Matúš Ružička, reportér RTVS a spravodajca tlačovej agentúry SITA z Dolného Kubína, členmi boli Dominik Kianička, šéfredaktor regionálnej televízie RAJ zo Žiliny a Lucia Langová, moderátorka regionálnej televízie RAJ zo Žiliny.

Odborná porota udelila v prvej kategórii prvé miesto Šimonovi Jurigovi zo ZŠ s MŠ v Krušetnici, druhé miesto Kristíne Farkašovej z CSŠ A. Radlinského z Dolného Kubína.  V druhej kategórii získala prvé miesto Martina  Šeligová a druhé miesto Renáta Pátereková zo SZŠ V Dolnom Kubíne a tretie miesto Zuzana Čellárová z Dolného Kubína.

Martina Šeligová a Renáta Pátereková budú reprezentovať Oravu na krajskej súťaži mladých moderátorov - Sárová Bystrica v Žiline.

Záverom podujatia bol  rozborový seminár poroty a diskusia so súťažiacimi, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie diplomov a upomienkových predmetov. Cenu poroty získal Šimon Juriga z Krušetnice.

Regionálna postupová súťaž bola organizovaná Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spoluusporiadateľom podujatia bolo Mestské kultúrne stredisko v Tvrdošíne – Medvedzí.