Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

28.9.2017 Otvorenie dopravného ihriska pri MŠ Tvrdošín

Nadácia Volkswagen pomáhala aj u nás - V rámci grantového programu Projekty zamestnancov Nadácie Volkswagen a osobnej podpory pána L. Topľanského získala naša materská škola prostriedky na realizovanie dopravného projektu S líštičkou na cestách. FOTOGALÉRIA.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko, na ktorom si deti prostredníctvom zážitkového učenia osvoja správanie na cestách a pri dopravných situáciách. Do prípravných prác sa zapojil pedagogický kolektív a rodičia detí navštevujúcich materskú školu. Ruku k dielu priložila aj firma Visteon Námestovo, ktorá poskytla farby a materiál na maľovanie ihriska. Ďalší týždeň sa v materskej škole veselo pracovalo v duchu týždenného projektu "Bezpečne v našom meste" a navštívili nás aj členovia dopravnej polície z PZ v Dolnom Kubíne.

A tak sme dňa 28.9. 2017 za prítomnosti zástupcu firmy Volkswagen Ľ. Topľanskéko, zástupcov mesta Mgr. V. Jančekovej a Mgr. A. Čelkovej slávnostne otvorili naše vysnívané dopravné ihrisko. Na začiatok deti z celej materskej školy zatancovali veselý tanec a zarecitovali báseň "Križovatka". Po úvodných slovách pani riaditeľky materskej školy a zástupkyne mesta, slávnostnú pásku prestrihli hostia za asistencie detí. No a potom sa už na ihrisku ozývala pieseň "Tú, tú, tú, auto je už tu..." a dopravné ihrisko sa zaplnilo rôznymi dopravnými prostriedkami.

Veľké ĎAKUJEME od detí na záver nášho slávnostného otvorenia patrilo všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, Mestu Tvrdošín, firme Visteon Námestovo, rodičom a pani učiteľkám.