Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

16.5.2017 Aktivity mesta prezentované vysokoškolákom

Naše mesto navštívilo 16. mája 70 vysokoškolákov s doktorantmi a profesormi z Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Študenti z odborov regionálna geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia absolvovali exkurziu do miest, ktoré zrealizovali projekty podporené z Európskej únie a môžu sa prezentovať výsledkami úspešnej cezhraničnej spolupráce.

Ako príklad si vybrali naše mesto. I keď patrí k tým menším v rámci Slovenska, má sa čím prezentovať, čo dokázala zástupkyňa primátora Vlasta Jančeková na stretnutí so študentami v spoločenskej sále mestského kultúrneho strediska. Zaujímavo hovorila o najväčších investičných akciách, ktoré naše mesto realizovalo len vďaka úspešným projektom. Začala témou, ktorá sa dotýka všetkých miest, a to riešením odpadového hospodárstva. Prostredníctvom eurofondov má naše mesto vybudovaný zberný dvor s technikou zabezpečujúcou separáciu odpadu a vlastnú skládku odpadov, ku ktorým pribudla aj bioplynová stanica. Zrekonštruované boli základná škola, materské školy, kultúrne stredisko, hotel Limba, opravené cesty na celom sídlisku Medvedzie a ďalšie. V Oraviciach bol vybudovaný vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd, vybudovaný amfiteáter a relaxačný chodník.

Videla som že informácie o projektoch ich zaujímajú hlbšie. Zaujímali sa aj o fungovanie fondov Nórskeho finančného mechanizmu. Nebolo problémom o tom hovoriť, pretože sme ho realizovali v Oraviciach,“ hovorí V. Jančeková.

Jej informácie boli podporené dokumentárnymi filmami o Tvrdošíne a cezhraničnej spolupráci s poľskou gminou Kościelisko. Na záver pobytu v Tvrdošíne navštívili študenti kostol Všetkých svätých.

FOTOGALÉRIA.