Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Získali sme Pečať Rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky začiatkom januára vyhodnotilo mesto Tvrdošín ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

 

 

Takmer 3000 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2 %. Vyhodnoteným obciam a mestám bola udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. Výhodou je, že hodnotiaci systém využíva štátna správa i finančné inštitúcie a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Výhody Pečate Rozvoja obcí a miest: potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu; deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu; je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou; Pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov či miest a obcí; podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik s Pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika.