Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

9.12.2014 Beseda so spisovateľom Petrom Hubom

V utorok 9. decembra 2014 zavítal do ZŠ Márie Medveckej historik, vydavateľ, súčasný riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a spisovateľ v jednej osobe Peter Huba.

Deti pod vedením pani učiteľky Márie Gužiňákovej sa postarali o dôstojné privítanie tohto autora kníh s historickými námetmi krátkym kultúrnym programom. Ich vlastné ilustrácie charakterizovali  povesti, ktoré mali prečítané („Povesti z Oravy,  „Strašidelné povesti z Oravy“) a poukazovali na ozajstný záujem o tieto knihy.

Spisovateľ Peter Huba pútavo rozprával deťom o sebe, svojich začiatkoch, tvorbe, ilustráciach, vydávaní kníh, odpovedal na všetko, čo ich zaujímalo. Ukázal deťom aj iné knihy okrem spomínaných, ktoré napísal.  Peter Huba prostredníctvom vlastného vydavateľstva vydáva publikácie propagujúce Oravu. Zostavil a napísal množstvo  týchto publikácií, monografií o  oravských obciach.

Atmosféra počas besedy bola vynikajúca, čas rýchlo ubehol. Na záver daroval základnej škole svoju najnovšiu knihu „Hľadáme svoje korene“ a prísľub, že v prípade záujmu opäť príde.

Spisovateľovi deti poďakovali za jeho rozprávanie a zaželali všetko dobré.

FOTOGALÉRIA.