Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

7.12.2013 Sviatok príbuznosti

Nech vianočný čas naplní naše srdcia láskou a pokojom. V predvianočnom čase sa opäť zaplnila športová hala do posledného miestečka. A nielen to, takmer plná bola aj tribúna, čo je dôkazom toho, že každým rokom nám pribúda našich starších spoluobčanov, ktorí sa už tradične stretávajú v závere roka pred Vianocami na „Sviatku príbuznosti“.

I keď vonku bolo nasnežené a chladno v sobotu 7. decembra 2013 v športovej hale to dýchalo príjemnou, preteplenou atmosférou, ktorú tu vytvorili naši starší spoluobčania. Stretli sa tu pri prestretých stoloch na pozvanie primátora mesta, nielen starší spoluobčania, ale aj zdravotne hendikepovaní, aby sa spoločne zabavili pri kultúrnom programe, ktorý pre nich pripravilo vedenie nášho mesta.

Po úvodnej pesničke, ktorú zaspievala žiačka SZÚŠ Nikola Simanová a vystúpení dievčat z CVČ uvítal osobne všetkých prítomných primátor, aby im poďakoval za všetko dobré, čo vykonali v prospech mesta, svojich rodín, ale aj v prospech nás všetkých. V krátkosti ich oboznámil aj s tým, čo sa mestu podarilo za posledné obdobie urobiť. 

Za všetkých dôchodcov poďakovala primátorovi mesta Mária Gallasová, ktorá mu okrem iného popriala ku zvoleniu do zastupiteľstva ŽSK. Vo svojom príhovore vyzdvihla aj veľmi dobrú sociálnu politiku, ktorú robí mesto pre starších občanov. Spomenúť môžeme bezplatné kúpanie v termálnych bazénoch v Oraviciach - odvoz zdarma, rozvoz stravy po meste, ale aj najnižšie dane v rámci Slovenska a ďalšie aktivity, ktoré nám závidia okolité mestá a obce.

Pripojili sa aj predsedníčky klubov dôchodcov, odovzdali primátorovi kytice kvetov za to, že na nich nezabúda. Nebolo to len gesto, pretože  kytice boli darované z úprimného srdca.

Ale to už na javisko prichádzali muzikanti z Bratislavy, Ľudová hudba Fidlikanti, ktorí spolu pôsobia v rôznych známych hudobných telesách. Sú členmi a sólistami SĽUK-u a ďalších. Na úvod potešili prítomných piesňami z relácie Repete. Po nich príjemne zabavili našich dôchodcov opäť dievčatá z CVČ a posledné vystúpenie patrilo vianočným piesňam v podaní Fidlikantov. Doslova emotívna bola záverečná koleda „Tichá noc, svätá noc...“, ktorú si pri zhasnutých svetlách mnohí z prítomných zaspievali spolu s Fidlikantmi a bola asi tou najkrajšou bodkou za sobotňajším popoludním v športovej hale.

Opäť to bolo prekrásne stretnutie, kde sa mnohí mohli stretnúť so svojimi priateľmi, aby v predvianočnom čase aspoň chvíľku prežili v spoločnosti svojich známych, priateľov, susedov. Aby sa pozhovárali, podiškurovali o svojich rodinách, známych, o tom, čo sa počas roka stalo, ale aj o tom, čo ich trápi. Len človek, ktorý má už nejaký ten rok života za sebou, dokáže oceniť všetko, čo sa okolo neho deje. Vníma nie z prospechu, ale vníma dušou. A tak by sme mohli zakončiť aj my. Sviatok príbuznosti je sviatkom na oslavu ľudskej osoby, jeho duše a je prejavom nesmiernej citlivosti vedenia mesta ku svojím občanom, ktorí už majú nejaký ten krížik na svojich pleciach, alebo ich prikvačila nečakaná choroba. V športovej hale nechýbala sviatočná pohoda sŕdc všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú radi toto mesto.

Sviatok príbuznosti skončil, pohasli svetlá, ľudia sa rozchádzali do svojich domovov, no príjemné spomienky im ostali v srdciach. Aj keď všetkým pribudli roky, zredli vlasy, či v rukách sa objavila palička na podo­pieranie, všetci sa usmievali, poniekto­rí si ešte v duchu pospevovali vianočné melódie, ktoré zazneli na stretnutí. No všetci sa už istotne tešili na spoločné stretnutie v ďalšom roku.

Sviatok príbuznosti má stále akési čaro pre ľudí dobrej vôle, kde nikdy nechýba pravá predvianočná pohoda, pohoda na oslavu ľudskej spolupatričnosti, je však aj prejavom vedenia mesta, akousi solidaritou ku tejto skupine občanov. Poďakovanie si však zaslúžia všetci tí, ktorí sa podieľali na výzdobe, príprave programu a organizácii uve­deného sviatku.

FOTOGALÉRIA.