Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

10.12.2011 Predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania

Už 21 rokov organizuje vedenie mesta stretnutie "Sviatok príbuznosti" pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov s myšlienkou vzájomného porozumenia a pomoci. I tento rok sa 10. decembra 2011 opäť zaplnila športová hala takmer do posledného miestečka.Tradične sa tu stretli, aby prežili príjemné chvíle v spoločnosti svojich známych, priateľov, susedov, aby sa pozhovárali o svojich rodinách, známych, o tom, čo sa počas roka stalo, ale aj o tom, čo ich trápi.

V úvode sa ku prítomným v sále prihovoril primátor mesta, ktorý v závere svojho príhovoru poprial všetkým veľa zdravia, pekné Vianoce a šťastný nový rok. „Najviac by ma potešilo, keby sme sa tu opäť o rok stretli všetci, samozrejme aj s ďalšími.“ Na znak úcty a poďakovania za to, čo primátor robí pre týchto našich spoluobčanov, mu zástupkyne jednotlivých klubov dôchodcov a zdravotne postihnutých odovzdali kytice kvetov. Nebolo to len gesto, pretože kytičky boli dané z úprimného srdca, ako to v krátkosti povedala Marta Bakošová, keď mu spolu s ostatnými odovzdávali kvety.

„Sme hrdí na to, že vám môžeme dnes takto slávnostne poďakovať za všetko dobré a krásne, že ste svojimi aktivitami zmenil naše mesto do šírky a krásy a úspešne ho vediete. Vidíme to aj my dôchodcovia, ktorým maximálne vychádzate v ústrety, podporujete naše aktivity, ale poskytujete nám aj služby pre oddych a regeneráciu, tiež nezabúdate ani na bezvládnych a osamotených, o ktorých sa starajú opatrovateľky a ktorým sa denne dováža teplá strava.

Ste skutočne vzácnym človekom a nielen my, ktorí sme sa tu na vaše pozvanie stretli, si vás hlboko vážime aj za váš kladný prístup k ľuďom, k práci, za obetavosť a zanietenosť.“

Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti našich škôl. Umelecký zážitok sprostredkoval sólista Opery Slovenského národného divadla Iván Ožvát. Predstavil sa kyticou pekných slovenských pesničiek, ale najviac zarezonovala v jeho podaní Tichá noc, ktorú si spoločne zaspieval so všetkými účinkujúcimi a celou sálou. Stretnutie to bolo srdečné, dokonca v niektorých očiach sa objavili aj slzičky.

„Som rada, že som sa tohto podujatia mohla zúčastniť, cítila som sa tu po roku opäť výborne a nezabudnite poďakovať pánu primátorovi a všetkým, ktorí nám pripravili tento pekný deň s darčekom a pohostením. I keď veľmi nechodím medzi ľudí, tu vždy rada prídem. Ak sa dožijem, tak aj na budúci rok,“ povedala nám M. Jackulíková. Tieto slová nepotrebujú žiaden komentár, pretože ľudia, ktorí majú už nejaký ten rok života za sebou, dokážu oceniť to, čo sa okolo nich deje, pretože vnímajú dušou. Sviatok príbuznosti chápu ako prejav citlivosti vedenia mesta.

FOTOGALÉRIA ZO STRETNUTIA