Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania v rokoch 2005 až 2016. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Do zisťovania pre rok 2017 bolo vybrané aj mesto Tvrdošín. Vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Podrobnejšie informácie na: www.susr.sk, alebo telefonicky 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla 2017 do 29. mája 2017.