Vyhľadávanie:

Mesto Tvrdošín

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Tvrdošín na roky 2016 - 2020

Mesto Tvrdošín žiada svojich občanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tvrdošín na roky 2016 – 2022.

 

Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz:

 

http://goo.gl/forms/o17EUcYlLQ

 

Termín na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2016

 

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.